ธัญญ่า ถาวรเวช cover photo
ธัญญ่า ถาวรเวช
ธัญญ่า ถาวรเวช
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ John Robert Powers Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ John Robert Powers Thailand
    - วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
    - ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Durham University, UK

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส