HookTalk.com Digital Marketing cover photo
HookTalk.com Digital Marketing

4.7 คะแนนเฉลี่ย

352 รีวิว

9 คอร์ส

HookTalk.com Digital Marketing
บล็อกการตลาดออนไลน์ SEO, Google Adwords, Social Media และ Email
HookTalk.com คือบล็อกที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดบนโลกดิจิตัลหรือที่เราเรียกทับศัพท์กันอย่างรวดเร็วว่า Digital Marketing ซึ่งเป็นเทรนด์การทำการตลาดและโฆษณาที่กำลังเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักๆของ HookTalk จะเน้นไปที่หัวข้อยอดนิยมที่หลายๆคนมักจะเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Google Adwords, Google Analytics, Facebook Marketing, Search Engine Optimization, Blogging และยังนำเสนอเนื้อหาในหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทั้งหมดๆที่เผยแพร่อยู่ในบล็อกแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ทำงานในวงการตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจใน Digital Marketing ทุกๆคนครับและหวังว่าผู้อ่านจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการต่อยอดในองค์ความรู้เพิ่มพูนกันต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - บล็อกที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดบนโลกดิจิตัล ทั้ง SEO, Google Adwords, Social Media และ Email Marketing

4.7 คะแนนเฉลี่ย

352 รีวิว

9 คอร์ส