มงคล กรัตะนุตถะ cover photo
มงคล กรัตะนุตถะ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

6 คอร์ส

มงคล กรัตะนุตถะ
วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
  - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
  - นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
  - เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
  - เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

6 คอร์ส