มาโนช เลิศสาครศิริ cover photo
มาโนช เลิศสาครศิริ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

มาโนช เลิศสาครศิริ
Certified Coach (ICF) เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรกลยุทธธุกิจ การพัฒนาผู้บริหารในองค์กร การสื่อสาร และบัญชี ภาษีอากร การเงิน

  ประวัติโดยย่อ
  - Certified Director Certificate Program และ Company Secretary Program (IOD)
  - Certified Coach (ICF)
  - ประสบการณ์สอนมากกว่า 16 ปี และการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารมากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรกลยุทธธุกิจ การพัฒนาผู้บริหารในองค์กร การสื่อสาร และบัญชี ภาษีอากร การเงิน
  - เจ้าของ Facebook Page “พี่เลี้ยงนักบริหาร”
  - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส