อนุธญา ภิรมย์โยธี (อ.อ๊อย) cover photo
อนุธญา ภิรมย์โยธี (อ.อ๊อย)
อนุธญา ภิรมย์โยธี (อ.อ๊อย)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กร
    - อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Empower Thailand"
    - มีประสบการณ์สอนพนักงานในองค์กรใหญ่ๆ มากมาย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส