สุกิจ ศุภกิจเจริญ cover photo
สุกิจ ศุภกิจเจริญ
สุกิจ ศุภกิจเจริญ
วิทยากร/นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ/ผู้เชี่ยวชาญการพูดต่อหน้าชุมชน
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ประวัติด้านการศึกษาและหลักสูตรการอบรม ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL เข้าอบรมกับกูรูระดับโลก BRIAN TRACY จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005 อบรมหลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จ (THE POWER OF SUCCESS) ประสบการณ์การพูดต่อหน้าชุมชน เป็นสมาชิกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน / เป็นอุปนายกและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมหลายสมัย อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ทอล์คโชว์ ร่วมกับ อ. จตุพล ชมภูนิช ที่โรงละครกาดเธียร์เตอร์ เมื่อปี 2543 ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง AMWAY , EYI , HORIZON , UNICITY , SYNERGY ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ กว่า 4 ปี (3 บริษัท) ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ฮุนได บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารหน่วย AIA (ดูงานยุโรป 4 ประเทศ และ จีน) อดีตที่ปรึกษานายก อบจ. อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของพรรคการเมือง

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการ / วิทยากร Sukitthaitalk
    - วิทยากร / นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ/ผู้เชี่ยวชาญการพูดต่อหน้าชุมชน
    - อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส