ธวัชชัย พืชผล cover photo
ธวัชชัย พืชผล
ธวัชชัย พืชผล
นักธุุรกิจ ครู นักเขียน ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ดีดี


    ประวัติโดยย่อ
    - นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ดีดี
    - เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง วิชาอาแปะ สอนรวย
    - นักเขียน วิทยากร นัดพูด อันดับต้นของไทย