คุณครูพิศมัย บุญเวิน cover photo
คุณครูพิศมัย บุญเวิน
คุณครูพิศมัย บุญเวิน
คุณครู พิศมัย บุญเวิน

  - จบการศึกษาปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
  - มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขับร้อง 15 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาการร้องเพลงด้วยหลักสูตร one voice กับ อาจารย์ สมพจน์ สิงห์ สุวรรณที่ กรุงเทพมหานคร
  - เปิดสอนวิชาการขับร้อง เมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  - ปัจจุบัน เป็นครูสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียน ครูจีออเคสตร้า ในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  - ผลงาน : ที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ที่สอบเข้าเรียนต่อ Superstar college ม.สยาม ปี 2558


  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพขับร้อง 15 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาการร้องเพลงด้วยหลักสูตร one voice กับ อาจารย์ สมพจน์ สิงห์ สุวรรณ ที่กรุงเทพมหานคร
  - เปิดสอนวิชาการขับร้อง เมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  - ปัจจุบัน เป็นครูสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียน ครูจีออเคสตร้า ในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  - ผลงาน : ที่ปรึกษาของนักเรียนผู้ที่สอบเข้าเรียนต่อ Superstar college ม.สยาม ปี 2558

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส