เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย) cover photo
เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย)

3.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย)
ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรมโจดอย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันอบรมโจดอย
    - วิทยากรให้ความรู้และข้อคิดในการทำงาน และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Engineer CISCO และ Linux
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer & Network, ADSL, Telecom, OS, xDSL, WLAN, VPN, Linux Server, IT Security, Cisco, Routing, Switching, Firewall ฯลฯ

3.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส