ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช (ครูปูเป้) cover photo
ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช (ครูปูเป้)
ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช (ครูปูเป้)
ผู้ก่อตั้ง Visual Telling Thailand มอบความรู้เรื่องการคิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ และสารพันวิธีพัฒนาศักยภาพสมอง
ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช หรือครูปูเป้ ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเพจ Visual Telling Thailand และยังเป็นวิทยากรด้านการใช้งาน Sketchnote และ Visual Thinking มีผลงานการเขียนหนังสือ "SKETCHNOTE จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์" นอกจากนี้ครูปูเป้ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการตรวจโรคจากการนอนหลับระดับชำนาญการ (Advance Sleep Technician) และเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ Visual Telling Thailand มอบความรู้เรื่องการคิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ และสารพันวิธีพัฒนาศักยภาพสมอง
    - นักวิทยาศาสตร์ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และตรวจวินิจฉัยความผิดปกติจากการนอนหลับ
    - เจ้าของหนังสือ "Sketchnote จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส