การตลาดภาษาคน - Marketing in Action 101 by Aimmie  cover photo
การตลาดภาษาคน - Marketing in Action 101 by Aimmie
การตลาดภาษาคน - Marketing in Action 101 by Aimmie
การตลาดภาษาคน - Marketing in Action 101 by Aimmie
เพจให้ความรู้การตลาดและธุรกิจ แบบเข้าใจง่ายด้วย “ภาษาคน” มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางราว 100,000 คน ช่องทาง IG และ Tiktok : marketing101_byaimmie

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจให้ความรู้การตลาดและธุรกิจ แบบเข้าใจง่ายด้วย “ภาษาคน” มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางราว 100,000 คน
    - ช่องทาง IG และ Tiktok : marketing101_byaimmie

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส