ซิงหัว โม่ (XingHua Mo) cover photo
ซิงหัว โม่ (XingHua Mo)
ซิงหัว โม่ (XingHua Mo)
ครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี
    - เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง
    - เป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao
    - ประสบการณ์อบรมให้กับบริษัทต่างๆ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส