วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่) cover photo
วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6,776 รีวิว

23 คอร์ส

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)
ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของแฟนเพจ "CU-TEP Online by KruToNo"
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นทั้งนักเขียน และนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีความรักในภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนแบบที่ไม่เน้นท่องจำมาก แต่ใช้งานได้จริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเองที่เกิดและเติบโตในเมืองไทย แต่ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ จนมาเป็นอาจารย์สอนภาษาให้กับนักเรียนมากมาย ทุกเพศ ทุกวัย นับพันๆคน

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  - ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  - อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายวิชา
  - สอบ TOEIC ได้ 990 คะแนน , TU-GET 900 คะแนน และ CU-TEP เกิน 100 UP ทุกรอบ
  - วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6,776 รีวิว

23 คอร์ส