สมชาย ครองสมบูรณ์ cover photo
สมชาย ครองสมบูรณ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

สมชาย ครองสมบูรณ์
CEO Photo Hut Group
การศึกษา มัธยมศึกษา จาก โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรี เศษฐศาสตร์บัณฑิต จาก ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA MPPM7 ARM 13 KSME 14 TOISC 9 (BOI) ผู้บริหาร ธุรกิจ เอกชน หลายบริษัท เจ้าของกิจการ ร้านจำหน่ายกล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ Photo Hut Life Solution Provider ของธุรกิจ สุขภาพ Wealth On Wellness Executive Pacer ของ Moomall App E commerce ไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO Photo Hut Group
  - --เจ้าของและพิธีกร และสอนถ่ายภาพใน รายการ "Photo Story Cheeze" และ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
  - --เจ้าของ สโลแกน "เรื่องกล้อง เรื่องกล้วย"
  - --วิทยากรสอนการถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปและองค์กรชั้นนำของไทย
  - --ผู้เขียนหนังสือ Photo Story #1, Photo Story #2
  - --พาเที่ยว สอนถ่ายภาพ ทาง YouTube: Somchai Krongsomboon

4.3 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส