ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT) cover photo
ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

25 คอร์ส

ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)
Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Investor
Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor ที่ชอบอ่านบทความใหม่ ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565 ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566 ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566

  ประวัติโดยย่อ
  - Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  - วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  - ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  - ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  - ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566

4.7 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

25 คอร์ส