อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป cover photo
อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส

อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป
นักเขียน; ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของหนังสือ Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ, ศัพท์จีนที่คุณต้องรู้, Mind Map พูดจีนแบบเน้นๆ, คู่มือเริ่มฝึกจีนกลางฉบับสมบูรณ์ ฉบับเตรียมรับ AEC
  - เจ้าของหนังสืออีบุ๊ค Happy Every Day...with the Buddha's Dhamma บน Amazon Kindle
  - เจ้าของเว็บ ebookmakerich.blogspot.com
  - เจ้าของแฟนเพจ "เรียนเขียน เพื่อขายกับ Amazon"
  - ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  - ประกาศนียบัตรจาก East China Normal University, เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
  - ประกาศนียบัตรจาก Zhejiang University,หังโจว, ประเทศจีน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส