อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป cover photo
อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

4.8 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

2 คอร์ส

อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป
Blogger นักเขียน เจ้าของแฟนเพจ 'เรียนเขียนเพื่อขายกับAmazon' และ 'เรียนจีนให้ได้จีน'

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของหนังสือ Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ, ศัพท์จีนที่คุณต้องรู้, MindMap พูดจีนแบบเน้นๆ, คู่มือเริ่มฝึกจีนกลางฉบับสมบูรณ์, ฝึกพูดจีนให้เป๊ะ! Perfect Chinese, เรียนจีนให้ได้จีน, Adventure China เก่งภาษาจีนฉบับพูดกิน, ซีรีส์คำเหมือน HSK1-6 ไวยากรณ์จีนง่ายๆ สไตล์สุ่ยหลิน
  - เจ้าของหนังสืออีบุ๊ค Happy EveryDay...with the Buddha's Dhamma บน Amazon Kindle
  - เจ้าของแฟนเพจ "เรียนเขียนเพื่อขายกับ Amazon"
  - เจ้าของแฟนเพจ "เรียนจีน ให้ได้จีน"
  - ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Jinan, กวางเจา, ประเทศจีน
  - ประกาศนียบัตรภาษาจีน 1 ปี จาก East China Normal University, เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
  - ประกาศนียบัตรภาษาจีน 1 ปี จาก Zhejiang University หังโจว, ประเทศจีน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

2 คอร์ส