เจตนิพัทธ์ พัฒนพีระกุล cover photo
เจตนิพัทธ์ พัฒนพีระกุล
เจตนิพัทธ์ พัฒนพีระกุล
Video Creator และ Digital Content Creator ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อออนไลน์หลากหลายด้าน
Video Creator ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อออนไลน์ หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น สื่อทางการ หรือสื่อบันเทิง รายการ Vlog เพลง บนแพลตฟอร์ม Social Media เช่น Youtube Tiktok ช่องดังต่อไปนี้ DK Land / JatenipatPK / DK Studio Digital Content Creator ทำงานในแวดวงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อนำเสนอในช่องทางออนไลน์ มากกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการทำวิดีโอหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Content สัมภาษณ์ วาไรตี้ เพลง Motion Graphic และอีกมากมายบนแลพตฟอร์ม Social Media ในปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - Video Creator ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อออนไลน์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น สื่อทางการ หรือสื่อบันเทิงบน แพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ
    - Digital Content Creator ทำงานในแวดวงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อนำเสนอในช่องทางออนไลน์ มากกว่า 3 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส