CloudColour cover photo
CloudColour

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

CloudColour
บริษัทผู้ให้บริการการศึกษา และฝึกอบรมบุคลากร ด้านการพัฒนาเกม มากว่า 15 ปี
เราคือผู้ให้บริการการศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการพัฒนาเกม โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาเกมกว่า 15 ปี วางจำหน่ายเกมมาแล้วกว่า 35 เกมทั้ง Mobile Game, PC และ Virtual Reality (VR) ทำให้เรามีองค์ความรู้ครอบคลุมในทุกส่วนงานในธุรกิจเกม เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตสื่อการสอนทั้งรูปแบบวีดีโอ เลคเชอร์ แบบฝึกหัด และงานตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานการของพัฒนาเกม และสามารถนำไปต่อยอด และทำงานในสายงานพัฒนาเกมได้จริง นอกจากนี้เรายังวางแผนและให้การเรียนการสอนวิชา Game Production ในหลักสูตรพัฒนาเกมให้กับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - เราคือผู้ให้บริการการศึกษา และฝึกอบรมบุคลากร ด้านการพัฒนาเกม
  - ทีมงานผู้มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาเกมกว่า 15 ปี
  - ผลิตและวางจำหน่ายเกมแล้วกว่า 35 เกม
  - วางแผนและให้การเรียนการสอนวิชา Game Production ให้กับมหาวิทยาชั้นนำของประเทศ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส