อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร cover photo
อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร

3.9 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
ผู้ก่อตั้ง Level Up China / China Marketing Expert
1) ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up China เอเจนซี่การตลาดจีน ที่เปิดมาแล้วมากกว่า 10ปี ให้คำปรึกษาและการตลาดปั้นแบรนด์มาแล้วมากกว่า 100 แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน ในหลากหลายหมวดหมู่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ร้านสปา โรงแรมมหาวิทยาลัย และ Luxuary แบรนด์ 2) เผยแพร่ความรู้ ด้านธุรกิจและการตลาดจีน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ผ่านสัมมนาทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่นกรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ธนาคารไทยพาณิชย์ อายุน้อยร้อยล้าน ฯลฯ และ ผ่านสื่ออื่นๆเช่นบทความและ Podcast ให้กับ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ Marketing Oops! - มีประสบการณ์จริงครบเครื่องเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น IRPC, Toyota, Mitsubishi, TOT, CAT, NusaSiri, Panacee รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ - ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up China เอเจนซี่การตลาดจีน ที่เปิดมาแล้วมากกว่า 10ปี ให้คำปรึกษาและการตลาดปั้นแบรนด์มาแล้วมากกว่า 100 แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน ในหลากหลายหมวดหมู่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ร้านสปา โรงแรมมหาวิทยาลัย และ Luxuary แบรนด์ - เผยแพร่ความรู้ ด้านธุรกิจและการตลาดจีน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ผ่านสัมมนาทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่นกรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ธนาคารไทยพาณิชย์ อายุน้อยร้อยล้าน ฯลฯ และ ผ่านสื่ออื่นๆเช่นบทความและ Podcast ให้กับ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ Marketing Oops!

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up China เอเจนซี่การตลาดจีน ที่เปิดมาแล้วมากกว่า 10ปี ให้คำปรึกษาและการตลาดปั้นแบรนด์มาแล้วมากกว่า 100 แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน ในหลากหลายหมวดหมู่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ร้านสปา โรงแรมมหาวิทยาลัย และ Luxuary แบรนด์
    - เผยแพร่ความรู้ ด้านธุรกิจและการตลาดจีน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ผ่านสัมมนาทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น กรมส่งเสริมการส่งออก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ธนาคารไทยพาณิชย์ อายุน้อยร้อยล้าน ฯลฯ และ ผ่านสื่ออื่นๆเช่นบทความและ Podcast ให้กับ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ Marketing Oops!
    - มีประสบการณ์จริงครบเครื่องเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น IRPC, Toyota, Mitsubishi, TOT, CAT, NusaSiri, Panacee รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3.9 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส