อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร cover photo
อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร

3.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส

อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
ผู้ก่อตั้ง Level Up Thailand
+ 18 ปี ด้าน IT Solution สาย Banking Finance logistic Telecommunicationions Manufactured & Logistic. + 5 ปี Maketing online การสร้างแบรนด์ social media + มีประสบการณ์จริงครบเครื่องเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น IRPC, Toyota, Mitsubishi, TOT, CAT, NusaSiri, Panacee รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

    ประวัติโดยย่อ
    - Business Innovation มีประสบการณ์จริงครบเครื่องเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น IRPC, Toyota, Mitsubishi, TOT, CAT, NusaSiri, Panacee รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส