เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย) cover photo
เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

84 รีวิว

4 คอร์ส

เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)
อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจส่งออกมากว่า 20 ปี เคยเป็นผู้บริหารบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ทั้งบริษัทที่เป็นการผลิต และบริษัททางด้าน Trading ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ และยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
    - ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

4.7 คะแนนเฉลี่ย

84 รีวิว

4 คอร์ส