เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย) cover photo
เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)
เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)
อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจส่งออกมากว่า 20 ปี เคยเป็นผู้บริหารบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ทั้งบริษัทที่เป็นการผลิต และบริษัททางด้าน Trading ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ และยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
    - ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส