วันชัย ศรีมันตะ cover photo
วันชัย ศรีมันตะ
วันชัย ศรีมันตะ
Media Agency ทำโฆษณา Google Adword และ Facebook Ad

    ประวัติโดยย่อ
    - Media Agency รับผิดชอบในส่วนของการทำโฆษณาของ Google Adword และ Facebook Ad
    - จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - R&D and Test Engineer ในเครือบริษัท Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
    - ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ SportDream .in.th แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส