พญ. ฐิติมา คุรุพงศ์ (Dr.Pakky หม่ามี้หมอเด็ก) cover photo
พญ. ฐิติมา คุรุพงศ์ (Dr.Pakky หม่ามี้หมอเด็ก)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

3 คอร์ส

พญ. ฐิติมา คุรุพงศ์ (Dr.Pakky หม่ามี้หมอเด็ก)
กุมารแพทย์ คุณแม่ลูกสอง "เจ้าของเพจ Dr.Pakky หม่ามี้หมอเด็ก"

  กุมารแพทย์ประจำ รพ.พญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
  เป็นคุณแม่ลูกสอง เจ้าของเพจ "Dr.pakky หม่ามี้หมอเด็ก"
  แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


  ประวัติโดยย่อ
  - กุมารแพทย์ประจำ รพ.พญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
  - เจ้าของเพจ "Dr.pakky หม่ามี้หมอเด็ก"
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  - กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

3 คอร์ส