สุรีพร อินทร์เมือง (Kru Whan English On Air) cover photo
สุรีพร อินทร์เมือง (Kru Whan English On Air)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

2 คอร์ส

สุรีพร อินทร์เมือง (Kru Whan English On Air)
เจ้าของเพจ Kru Whan: English On Air ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 470,000 คน

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเพจ Kru Whan: English On Air ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน
  - จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
  - วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  - ผู้แต่งหนังสือไวยากรณ์ที่มียอดขายดีมากกว่า 5 เล่ม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

2 คอร์ส