โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ cover photo
โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส

โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอชื่อดัง Zoe Scarf
การที่คนเราประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีความสุขนั้น ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง และหนึ่งในเป้าหมายของโซอี้ คือ "เป็นจุดยืน ให้ผู้คนมีความสุข โดยการลุกขึ้นมาทำตามความฝันของตัวเอง"

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอชื่อดัง Zoe Scarf
  - เจ้าของหนังสือ Bestseller แอบทำ 1 ชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยน สูตรสำเร็จ เคล็ดสร้างล้าน
  - Managing Director บริษัท SCL Innovation
  - เจ้าของแฟนเพจ Hi Zoe
  - ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  - วิทยากรและวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่องการทำธุรกิจให้กับภาครัฐและเอกชน

4.5 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส