ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ cover photo
ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด - หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
    - หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส