วรทัต ใจพิทักษ์เจริญ cover photo
วรทัต ใจพิทักษ์เจริญ
วรทัต ใจพิทักษ์เจริญ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Dynamic Tutor


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Dynamic Tutor
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - การทำงาน: ปัจจุบัน วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย