อดิศร ประกอบกิจ cover photo
อดิศร ประกอบกิจ
อดิศร ประกอบกิจ
อาจารย์สอนภาษาพม่า และผู้ดำเนินรายการ "สอนภาษาพม่า" สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 92 MHz

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ดำเนินรายการ "สอนภาษาพม่า" สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 92 MHz
    - อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ครูสอนภาษาพม่าให้กับบุคคลทั่วไป

3.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส