ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย cover photo
ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย
นักวิชาการด้านสถิติ และอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาความน่าจะเป็น ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี
สำเร็จการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์และสาขาสถิติ เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาความน่าจะเป็น และวิชาสถิติ มาตลอดชีวิตการทำงานกว่า 30 ปี มีตำแหน่งวิชาการระดับ ศาสตราจารย์สาขาสถิติ ของกองทัพเรือ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารด้านวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการสาขาสถิติ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติมาตลอดชีวิต ทั้งการเรียนและในหน้าที่การงาน
  - ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  - ผู้สอนวิชาสถิติในสถาบันอุดมศึกษามายาวนานกว่า 30 ปี
  - ผู้เขียนหนังสือตำราสถิติและคณิตศาสตร์กว่า 10 เรื่อง อาทิ สถิติวิเคราะห์สําหรับนัก Data, ความน่าจะเป็นสําหรับนัก Data, Prediction with Logistic Regression ฯลฯ
  - เจ้าของเพจ Statistics for Thai Data Learners เพจที่ใช้ภาพแทนคําอธิบาย เพราะตั้งใจจะให้สถิติเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเข้าใจของทุกคน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส