สิทธา อ่อนสะอาด cover photo
สิทธา อ่อนสะอาด
สิทธา อ่อนสะอาด
DJ/Music Producer ที่มีความชำนาญด้านการทำ Sound Design

  ประวัติโดยย่อ
  - DJ/Music Producer ที่มีความชำนาญด้านการทำ Sound Design
  - Producer ให้กับ PRISMA OFFICIAL CHANNEL และ ZQUAD Record
  - ทำงานด้านการ Compose, Mix & Master
  - ประสบการณ์การทำเพลงมามากว่า 5 ปี
  - ประสบการณ์การเล่นดนตรี (Violin) มากกว่า 10 ปี
  - เจ้าของ YouTube Channel ชื่อ "CheezeCake Music" เป็นช่อง Music Vlogger และให้ความรู้เรื่องดนตรี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส