ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว (ดร.กร) cover photo
ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว (ดร.กร)
ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว (ดร.กร)
ที่ปรึกษาเเละนักพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการต่างๆ กว่า 10,000 ราย

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาเเละนักพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการต่างๆ กว่า 10,000 ราย
  - ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศกว่าร้อยองค์กร
  - ผู้เขียนหนังสือ "8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ"
  - อดีตผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาเเละพัฒนาผู้บริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center)
  - ปริญญาเอกสาขา Management จาก​ Judge Business School, University of Cambridge, UK
  - ปริญญาโทสาขา Technology Policy จาก​ Judge Business School, University of Cambridge, UK
  - ปริญญาตรีสาขา Biotechnology จาก UNSW Australia

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส