รัชตา ซึ้งสุนทร cover photo
รัชตา ซึ้งสุนทร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

5 คอร์ส

รัชตา ซึ้งสุนทร
แอนิเมเตอร์ ระดับโปร 5 ดาวในเว็บไซต์ ฟาสต์เวิร์ค
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติมากว่าสิบปี มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนองาน ทั้งโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เคยมีผลงานแปล และผลงานหนังสือส่วนตัวกว่า 20 ปก ปัจจุบันทำงานอิสระ เป็นแอนิเมเตอร์ ระดับโปร 5 ดาวในเว็บไซต์ ฟาสต์เวิร์ค

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาโท สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    - มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติมากว่าสิบปี
    - มีผลงานแปล และผลงานหนังสือส่วนตัวกว่า 20 ปก
    - แอนิเมเตอร์ ระดับโปร 5 ดาวในเว็บไซต์ ฟาสต์เวิร์ค

4.6 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

5 คอร์ส