เอกสิทธิ์ ตระกูลเกียรติกุล cover photo
เอกสิทธิ์ ตระกูลเกียรติกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

7 คอร์ส

เอกสิทธิ์ ตระกูลเกียรติกุล
Digital Product Designer
ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ Digital Product มากกว่า 15 ปี และเคยทำงานออกแบบ Digital Product ที่สามารถทำรายได้ทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านบาท ($3,000,000) ผ่านการทำงานทั้งด้านการเขียนโค๊ดโปรแกรมและการออกแบบต่าง ๆ เช่น Kiosk, Digital Signage, Multimedia CD, Mobile Application, Website ตลอดจน Web Application ดังนั้นจึงมีความเข้าใจใน Programmer และ Designer ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Startup ให้บริการซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง www.geegeeweb.com

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ Digital Product มากกว่า 15 ปี
    - เคยทำงานออกแบบ Digital Product ที่สามารถทำรายได้ทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านบาท
    - ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Startup ให้บริการซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง www.geegeeweb.com
    - เจ้าของช่อง Youtube และ แฟนเพจ "Uncle Ake"

4.8 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

7 คอร์ส