สมเกียรติ ช่วยมาก cover photo
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10,737 รีวิว

41 คอร์ส

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
    - วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
    - วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
    - เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10,737 รีวิว

41 คอร์ส