สมเกียรติ ช่วยมาก cover photo
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,645 รีวิว

31 คอร์ส

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

    ประวัติโดยย่อ
    - Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
    - วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 10 ปี
    - วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 7 ปี
    - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,645 รีวิว

31 คอร์ส