สมเกียรติ ช่วยมาก cover photo
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8,042 รีวิว

38 คอร์ส

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

    ประวัติโดยย่อ
    - Train The Trainer หลักสูตร 10 เทคนิคการสอนอันทรงพลัง เพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
    - วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 10 ปี
    - วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 7 ปี
    - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8,042 รีวิว

38 คอร์ส