สมเกียรติ ช่วยมาก cover photo
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.6 คะแนนเฉลี่ย

2,474 รีวิว

25 คอร์ส

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS


    ประวัติโดยย่อ
    - การันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
    - วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันอบรมชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
    - ประสบการณ์สอนทางด้าน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access มากกว่า 10 ปี
    - เจ้าของแฟนเพจ สอนเอ็กเซล เพจให้ความรู้การใช้งาน Excel

4.6 คะแนนเฉลี่ย

2,474 รีวิว

25 คอร์ส