บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ cover photo
บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

299 รีวิว

10 คอร์ส

บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
สร้างสรรค์ผลงานการสอนบัญชี ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด

    ประวัติโดยย่อ
    - Facebook Page: บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
    - สร้างสรรค์ผลงานการสอนบัญชี ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

299 รีวิว

10 คอร์ส