ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ cover photo
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปี พ.ศ. 2551 ได้เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาดนตรี Jazz เครื่องดนตรี Electric Bass และ Double Bass โดยได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีแจ๊สระดับประเทศ มาหลายเวที อาทิ Thailand International Jazz Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล Thailand Jazz Competition ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานฯ ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ประเภท Ensemble และเคยได้รับรางวัลที่สามในการประกวดประเภท Individual Performance พ.ศ. 2555 ในงาน SINGAPORE INTERNATIONAL JAZZ BATTLE & THE FORUM 2018 ในปี พ.ศ. 2556 ได้เข้าศึกษาต่อที่ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ในปีเดียวกัน ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และจบการศึกษาที่ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ในขณะศึกษาระดับอุดมศึกษาและมหาบัณฑิต ยังเป็นนักดนตรีอาชีพใน Jazz Pub and Restaurant ชั้นนำมากมาย อาทิ Brown Sugar, Jazz Happens Bar, Smiles, Harvey Four Season Hotel, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, Sheraton Grande Sukhumvit และยังเป็นนักดนตรีอาชีพเคยร่วมเล่นกับนักดนตรีแจ๊สแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย อาทิ อ.เด่น อ.ฮง อ.ซัน อ.นุ อ.โจ้ อ.อ้น อ.วิลเลี่ยม พี่มิ้น ฯลฯ และยังเคยร่วมเล่นกับนักดนตรีต่างชาติอีกด้วย อาทิ Willard Dyson, Gilad Hexselman, Shawn Kelley, Yasmin Kierkegaard, Jerry Byrd, Jakob Dinesen, Jeremy Monteiro, Joshua Lebofsky, Laura Brunner, Rydsma, Chris Sweeney, Didier Mpondo, Yusuke Shima, Laurent Robin, Mauro Monti, Patrick Terbrack, Benito Gonzalez ปัจจุบันได้ร่วมเล่นกับ อ.ซัน (Sunny Trio & Natt) ได้ทำอัลบั้มออกมาหนึ่งชุด ในชื่อ Sunny Trio & Natt Two of a Kind และ Sunny Trio & Natt Groovy Recipe ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ ได้ร่วมบันทึกเสียงกับนักดนตรีมากมายอาทิ LIVE AT JAZZ HAPPENS BAR SIRIWAT & THE SIAMESE CATS, PODCHARA KUMCHAISKUL VIEW OF THIRD, KITA MAHARACHAN COLLEGE OF MUSIC BSRU, PAMAI CHIRDKIATISAK, MUEANFUN FUN เหมือนฝัน, บทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี, สิงห์คะนองนา, Sunny Trio & Natt Two of a Kind, Sunny Trio & Natt Groovy Recipe

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์พิเศษที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - นักดนตรีอาชีพใน Jazz Pub and Restaurant ชั้นนำมากมาย
    - นักดนตรีอาชีพเคยร่วมเล่นกับนักดนตรีแจ๊สแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย และยังเคยร่วมเล่นกับนักดนตรีต่างชาติอีกด้วย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส