ณวันตา สหรัตพณ cover photo
ณวันตา สหรัตพณ
ณวันตา สหรัตพณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และ Grooming ให้กับบุคคลและองค์กรชั้นนำ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และการดูแลเครื่องแต่งกายให้กับบุคคลและองค์กรชั้นนำ
    - วิทยากรจาก John Rober Powers Thailand
    - ปริญญาโท Clothing, Textiles, and Interior จาก The University of Akron
    - ปริญญาตรี Fine Arts, Graphic Design จาก The University of Akron

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส