เพจ ขี่ช้างจับข้อมูล cover photo
เพจ ขี่ช้างจับข้อมูล
เพจ ขี่ช้างจับข้อมูล
เปลี่ยนเรื่องราวของ Data Science ให้จับต้องได้ด้วยการประยุกต์ใช้งานจริง!
เปลี่ยนเรื่องราวของ Data Science ให้จับต้องได้ด้วยการประยุกต์ใช้งานจริง!

    ประวัติโดยย่อ
    - เปลี่ยนเรื่องราวของ Data Science ให้จับต้องได้ด้วยการประยุกต์ใช้งานจริง!

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส