ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์

SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์

สำหรับคนกลางประกันภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

ค้นหาหลักสูตรอบรมสำหรับคุณ

กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรม

หลักสูตรคนกลางประกันภัย คปภ. (OIC)

หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ นายหน้า / ตัวแทน ประกันชีวิต
หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์:

นายหน้า / ตัวแทน ประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาต

การขอต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1-3

การขอต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ นายหน้า / ตัวแทน ประกันวินาศภัย
หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์:

นายหน้า / ตัวแทน ประกันวินาศภัย

การขอรับใบอนุญาต

การขอต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1-3

การขอต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

หลักสูตรวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)

หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน
หลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์:

ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1-3

ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน

สถาบันฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงและได้การรับรอง

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

TII สถาบันประกันภัยไทย
TIP ทิพยประกันภัย
SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์
SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต

SkillLaneCPD

ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ คืออะไร

SkillLaneCPD คือ ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตฯ คนกลางประกันภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน ทุกประเภท ทุกหลักสูตร ที่รับรองโดย OIC และ TSI ผู้เรียนเลือกรอบเองได้ และอบรมได้จากทุกที่ ทุกเวลา

SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต

ทำไมต้อง SkillLaneCPD

ให้คุณจัดสรรเวลาการอบรมด้วยตนเองได้ เป็นอิสระจากข้อจำกัดที่เคยมี

รับรองหลักสูตรโดย OIC และ TSI
Compulsory Courses

รับรองหลักสูตรโดย OIC และ TSI

e-certificate ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
e-certificate

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ผ่านการอบรม

จัดสรรเวลาได้เอง
จัดสรรเวลาได้เอง

ไม่ต้องอบรมตามรอบในห้องเรียน

เรียนได้หลายอุปกรณ์
เรียนได้หลายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ตโฟน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

4 ขั้นตอนง่ายๆ

สำหรับการเริ่มอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์

4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเริ่มอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์
1
เลือกประเภทหรือหลักสูตรที่คุณต้องการอบรม

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอบรมจาก OIC หรือ TSI

2
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม

แสดงรายละเอียดการอบรมและการเตรียมตัวในระหว่างอบรม

3
เลือกรอบอบรม

เลือกวันที่ต้องการเริ่มอบรมได้อิสระตามเวลาที่คุณต้องการ

4
ชำระเงินสำเร็จและเข้าอบรมตามรอบที่เลือกได้ทันที

สามารถเริ่มอบรมตามรอบที่คุณเลือกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คุณอบรมเก็บชั่วโมงแล้วหรือยัง?

สามารถเลือกหลักสูตรอบรมและเลือกรอบอบรมได้อย่างอิสระตามที่คุณต้องการที่ SkillLane CPD