ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ (โค้ชมอส) cover photo
ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ (โค้ชมอส)
ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ (โค้ชมอส)
วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  - อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ
  - วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
  - โค้ชด้านการสื่อสารให้กับ Miss Universe Thailand เพื่อเข้าประกวด Miss Universe
  - M.A. Development Communication, Communication Arts, Chulalongkorn University
  - B.A. International Affairs, Political Science, Thammasat University

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส