สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่) cover photo
สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่)

4.2 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่)
นักเขียนหนังสือสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง และ ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ

  ระดับการศึกษา
  - ปริญญาโท สถาบันภาษา วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประสบการณ์
  - อบรมการพูดภาษาอังกฤษที่ Dudley College ประเทศอังกฤษ
  - ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์
  ผลงานการเขียน
  - เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
  - เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร
  - พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
  - เก่ง TENSE !
  - 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น !
  - Speak English พูดอังกฤษ เก่งขั้นเทพ !
  - ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน


  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียนหนังสือสอนภาษาอังกฤษกว่า 7 เล่ม อาทิ เก่ง TENSE ! ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน และ100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น !
  - ผ่านการอบรมการพูดภาษาอังกฤษที่ Dudley College ประเทศอังกฤษ
  - ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส