สุรีรัตน์  ทองอินทร์ (ครูซูซี่) cover photo
สุรีรัตน์  ทองอินทร์ (ครูซูซี่)

3.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่)
นักเขียนหนังสือสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง และ ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ
ระดับการศึกษา - ปริญญาโท สถาบันภาษา วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ - อบรมการพูดภาษาอังกฤษที่ Dudley College ประเทศอังกฤษ - ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ ผลงานการเขียน - เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร - เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร - พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร - เก่ง TENSE ! - 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! - Speak English พูดอังกฤษ เก่งขั้นเทพ ! - ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน

    ประวัติโดยย่อ
    - นักเขียนหนังสือสอนภาษาอังกฤษกว่า 7 เล่ม อาทิ เก่ง TENSE ! ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน และ100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น !
    - ผ่านการอบรมการพูดภาษาอังกฤษที่ Dudley College ประเทศอังกฤษ
    - ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์

3.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส