จุติ เสนางคนิกร (อาจารย์ ติ) cover photo
จุติ เสนางคนิกร (อาจารย์ ติ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

93 รีวิว

1 คอร์ส

จุติ เสนางคนิกร (อาจารย์ ติ)
Full Time Trader ประสบการณ์กว่า 8 ปี และ Co-founder บริษัท Super Trader Republic


  ประวัติโดยย่อ
  - Full Time Trader ประสบการณ์กว่า 8 ปี
  - Master Coach รายการแข่งขัน Super Trader Thailand ทั้ง 4 Season
  - Co-Founder บริษัท Super Trader Republic
  - Co-Founder บริษัท DNV Interfood
  - CEO บริษัท Bothong Natural Rubber Trade

4.8 คะแนนเฉลี่ย

93 รีวิว

1 คอร์ส