ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ cover photo
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

136 รีวิว

2 คอร์ส

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee


    ประวัติโดยย่อ
    - Founder & CEO, Ookbee
    - Founder & CEO, IT WORKS
    - Venture Partner, 500 Startups
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

136 รีวิว

2 คอร์ส