ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ cover photo
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
ผู้ก่อตั้ง Ookbee


    ประวัติโดยย่อ
    - Founder & CEO, Ookbee
    - Founder & CEO, IT WORKS
    - Venture Partner, 500 Startups
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์