นุกูล ลักขณานุกุล cover photo
นุกูล ลักขณานุกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

นุกูล ลักขณานุกุล
เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร ขยายทีมงาน
ประสบการณ์ที่ผ่านมา - ผู้สอนคลาส Talent Dynamics - ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental - ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training - อาจารย์พิเศษ Feasibility Study for Entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Certified ที่ได้รับ - Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute - Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger - สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตวิศวกร จากพนักงานประจำ มาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาที่มองเห็นกระบวนการทำธุรกิจเหมือนกับกระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME ในส่วนงานที่เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยแนวคิดทำงานให้น้อยลง ให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
  - ผู้ร่วมก่อตั้ง GET Biz (Thailand) พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ
  - วิทยากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยการพัฒนาทีมงานและกระบวนการทำงานควบคู่กัน
  - นักลงทุน ในธุรกิจ หุ้น Forex ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส