นุกูล ลักขณานุกุล cover photo
นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร ขยายทีมงาน


  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตวิศวกร จากพนักงานประจำ มาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาที่มองเห็นกระบวนการทำธุรกิจเหมือนกับกระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - -ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME ในส่วนงานที่เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยแนวคิดทำงานให้น้อยลง ให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
  - -ผู้ร่วมก่อตั้ง Wealth space พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ
  - -วิทยากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยการพัฒนาทีมงานและกระบวนการทำงานควบคู่กัน
  - -นักลงทุน ในธุรกิจ หุ้น Forex ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - -

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส