ธีรภาพ ตระการผล cover photo
ธีรภาพ ตระการผล
ธีรภาพ ตระการผล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากว่า 10 ปี กับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และใน Southeast Asia
ธีรภาพ ตระการผล หรือ พี่ดิว อดีต HR ผู้ที่เคยทำงานมาจนครบทุกฟังก์ชั่นแล้ว ตั้งแต่วิจัยและพัฒนา ผลิต ขาย HR มาจนกระทั่งเป็นผู้บริหารโรงงาน แต่สิ่งที่ชอบและถนัดที่สุดคือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และหาหนทางให้คนเหล่านั้นเติบโตก้าวหน้าไปตามเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจไว้

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากว่า 10 ปี กับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และใน Southeast Asia
  - Headhunter ที่ช่วยให้คนได้งานและเงินเดือนที่ต้องการมากกว่า 100 คน
  - วิทยากรที่สอนผู้ที่ทำงานด้าน HR ในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมากว่า 300 คน
  - ผู้เขียนหนังสือ “HR ข้างบ้าน ข้างร้าน ข้างรั้ว” ที่ให้ความรู้ด้านงาน HR เต็มระบบ แบบสนุกปนสาระ
  - เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ "HR ข้างบ้าน" ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 66,000 คน

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส