วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล cover photo
วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล
วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล
สถาปนิิกประสบการณ์การทำงานในแวดวงการออกแบบ และแสดงผลงานในรูปแบบ 3D Presentation มากกว่า 10 ปี


    ประวัติโดยย่อ
    - สถาปนิิกประสบการณ์การทำงานในแวดวงการออกแบบ และแสดงผลงานในรูปแบบ 3D Presentation มากกว่า 10 ปี
    - มีความเชี่ยวชาญทางการสร้าง Model ผ่าน Software เช่น 3Dsmax Sketchup Revit Rhino Autocad และโปรแกรม Rendering เช่น Vray Corona 
    - เชี่ยวชาญ Software Realtime rendering เช่น Enscape และ Lumion 
    - มีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานออกแบบได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส