วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล cover photo
วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

วัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล
สถาปนิกประสบการณ์การทำงานในแวดวงการออกแบบ และแสดงผลงานในรูปแบบ 3D Presentation มากกว่า 10 ปี
สถาปนิกประสบการณ์การทำงานในแวดวงการออกแบบ และแสดงผลงานในรูปแบบ 3D Presentation มากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญทางการสร้าง Model ผ่าน Software เช่น 3Dsmax Sketchup Revit Rhino Autocad และโปรแกรม Rendering เช่น Vray Corona  เชี่ยวชาญ Software Realtime rendering เช่น Enscape และ Lumion  มีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานออกแบบได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาปนิกประสบการณ์การทำงานในแวดวงการออกแบบ และแสดงผลงานในรูปแบบ 3D Presentation มากกว่า 10 ปี
    - มีความเชี่ยวชาญทางการสร้าง Model ผ่าน Software เช่น 3Dsmax Sketchup Revit Rhino Autocad และโปรแกรม Rendering เช่น Vray Corona 
    - เชี่ยวชาญ Software Realtime rendering เช่น Enscape และ Lumion 
    - มีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานออกแบบได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส