วรวิกา เรืองพงษ์สาร (ครูปุ๋ม) cover photo
วรวิกา เรืองพงษ์สาร (ครูปุ๋ม)
วรวิกา เรืองพงษ์สาร (ครูปุ๋ม)
พิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ

  ประวัติโดยย่อ
  - พิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
  - ปัจจุบันรับราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ
  - ครูฝึกซ้อมและส่งนักเรียนแข่งขันการแสดงตลก ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี (2558 - 2561)
  - ประกวดการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศทางการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2560
  - ประกวดสื่อออนไลน์ เรื่องตรีโกณมิติกับดอกเตอร์มือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2554
  - ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส