ภาณินี เทพนรินทร์ cover photo
ภาณินี เทพนรินทร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

ภาณินี เทพนรินทร์
MBA จาก Kellogg School of Management Class of 2014; นักเรียนทุน Fulbright

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาโท MBA จาก Kellogg School of Management
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง เหรียญทอง
    - นักเรียนทุน Fulbright
    - Senior Officer, Foreign Institution Department ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส