กฤษ ศศิกานต์นที cover photo
กฤษ ศศิกานต์นที
กฤษ ศศิกานต์นที
อดีตสจ๊วตพูดจีนประสบการณ์สอนจีนกว่า 10 ปี ผู้ติดตาม Facebook และ Tiktok "Chinese Unlimit" รวมกว่า 100,000 คน
- ปริญญาตรี สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทุนแลกเปลี่ยน Harbin Normal University (1 ปี) - ประสบการณ์สอนภาษาจีนกว่า 10 ปี รวมถึงวิทยากรพิเศษติว HSK ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และมูลนิธินักเรียนแลกเปลี่ยน - ประสบการณ์ล่ามด้าน IT และประกันชีวิตให้กับบริษัทชั้นนำ - ประสบการณ์แปลซีรีส์ทาง WeTV และ Bilibili - ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในสนามบินกว่า 9 ปี รวมถึงสอนภาษาจีนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 5 ปี - Content Creator / Influencer ด้านภาษาจีน - เจ้าของเพจ Facebook และ Tiktok "Chinese Unlimit" มีผู้ติดตามรวมกว่า 100,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ Facebook และ Tiktok "Chinese Unlimit" มีผู้ติดตามรวมกว่า 100,000 คน
    - ประสบการณ์สอนภาษาจีนกว่า 10 ปี รวมถึงวิทยากรพิเศษติว HSK ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และมูลนิธินักเรียนแลกเปลี่ยน
    - ประสบการณ์ล่าม แปลซีรีส์ 
    - ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในสนามบิน รวมถึงสอนภาษาจีนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 5 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส