จ้าว หวาง หย่า (Zhao Wang Ya) cover photo
จ้าว หวาง หย่า (Zhao Wang Ya)
จ้าว หวาง หย่า (Zhao Wang Ya)
มีประสบการณ์สอน HSK มากกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao จบการศึกษา Yunnan University เอกภาษาจีน ประสบการณ์สอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
  - เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง
  - เป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao
  - จบการศึกษา Yunnan University เอกภาษาจีน
  - ประสบการณ์สอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส