นานมีบุ๊คส์ (Nanmeebooks) cover photo
นานมีบุ๊คส์ (Nanmeebooks)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

นานมีบุ๊คส์ (Nanmeebooks)
สำนักพิมพ์ที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นานมีบุ๊คส์ (Nanmeebooks) สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยในทุกกลุ่มอายุ ทุกวัย โดยมีชื่อเสียงอย่างมากจากการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แฮรี่ พอตเตอร์ ภาคภาษาไทย และวรรณกรรมเยาวชนคุณภาพ รวมถึงหนังสือในแนวอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงนิตยสารรายเดือน Go Genius นอกจากนี้ นานมีบุ๊คส์ ยังเป็นผู้นำเข้า สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อปฐมวัย สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งยังริเริ่มจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมความรู้ให้แก่เด็ก และเยาวชน ตลอดจนการเสริมความรู้ให้กับคุณครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง

    ประวัติโดยย่อ
    - สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส